Konsultasjon hos allmenntannlege ekskl. røntgen og hygienetillegg

Refusjon fra HELFO er ikke trukket ifra prisene
Ikke møtt og avbestilte timer senere enn 48 timer på virkedager (mandag-fredag) i forveien, blir belastet med kr 500,- pr 30 min.